Välkommen till Niordsta

Huvudinriktningen för företaget är uppfödning av galopphästar och grovfoderproduktion.
I den mån vi har platser över tar vi emot inackorderingar under stallperioden och unghästar och ston med föl under betesperioden.
Företaget driver en viss konsultverksamhet inom projektledning, säkerhet och avveckling å ena sidan och uppdrag inom hästkunskapsområdet å andra sidan.
 
Fullblodshästar
Vår målsättning är att föda upp framgångsrika fullblodshästar för galoppsporten.
Våra avelsston och saluhästar presenteras under fliken Hästuppfödning. 
Grovfoder
Årligen producerat vi ca 20 ton hö i småbal och ca 10 ton hösilage i rundbal.
Överskottet säljer vi till häst, get och kaninägare som själva hämtar hö på gården.